ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคอนสาร  
 

ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคอนสาร ได้กำหนดจัดงานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เพื่อชี้แจงระเบียบข้อบังคับ ข้อปฏิบัติและการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้กับผู้ปกครองได้รับทราบ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกัน ในวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคอนสาร โดยมีนางเรวดี จรรย์โกมล นายกเทศมนตรีตำบลคอนสาร เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งร่วมกันปลูกดอกไม้ประดับและปลูกปอเทืองบำรุงดิน เนื่องในวันดิน และการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ณ บริเวณข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคอนสาร

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 ธ.ค. 2561 เวลา 11.56 น. โดย คุณ นางกาญจนา พิพุฒ

ผู้เข้าชม 96 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย