ประกาศให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 พ.ย. 2561 เวลา 15.07 น. โดย คุณ นางกาญจนา พิพุฒ

ผู้เข้าชม 83 ท่าน