หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประเภทประกาศ :
   
วิธีการจัดหา :
 


จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์ การจัดงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ย. 2561 ]จ้างก่อสร้างศาลาพักญาติป่าช้าหนองหญ้าปล้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ย. 2561 ]จ้างก่อสร้างห้องน้ำ คสล.ป่าช้าหนองหญ้าปล้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ย. 2561 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ การประกวดกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ย. 2561 ]จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ ค่าเช่าเวทีเครื่องเสียงและไฟฟ้าส่องสว่างในงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ย. 2561 ]จ้างทำป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ จำนวน 3 รูป ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ย. 2561 ]จ้างซ่อมแซมอาคารฌาปนกิจ(เมรุ)ป่าช้าหนองหญ้าปล้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ย. 2561 ]จ้างจ้างจัดทำใบประกาศนียบัตร ผู้ชนะการประกวดทำกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ย. 2561 ]จ้างถ่ายเอกสารร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ย. 2561 ]ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารกลางวันประจำวันที่ 19 - 23 พฤศจิกายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ย. 2561 ]

<< หน้าแรก...     4      5      6      7     (8)     9      10