หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประเภทประกาศ :
   
วิธีการจัดหา :
 


ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน(กิจกรรมวันคริสต์มาส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ธ.ค. 2561 ]ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการวันสำคัญของชาติ (กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ธ.ค. 2561 ]ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารกลางวันประจำวันที่ 24 - 28 ธันวาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ธ.ค. 2561 ]ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารกลางวันประจำวันที่ 24 - 28 ธันวาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ธ.ค. 2561 ]ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารกลางวันประจำวันที่ 24 - 28 ธันวาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ธ.ค. 2561 ]ซื้อไม้ยูคา โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ธ.ค. 2561 ]ซื้อดินเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ธ.ค. 2561 ]จ้างเหมาปรับพื้นที่เตรียมปลูกไม้ดอก โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลตำบลคอนสาร ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ธ.ค. 2561 ]จ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 700 คนๆละ 15 บาท โครงการแข่งขันกีฬาสวนพลูเกมส์ ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ธ.ค. 2561 ]จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักกีฬา จำนวน 700 คนๆละ 40 บาท โครงการแข่งขันกีฬาสวนพลูเกมส์ ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ธ.ค. 2561 ]

   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 10