หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประเภทประกาศ :
   
วิธีการจัดหา :
 


ค่าจัดซื้อเครื่องไทยธรรม เครื่องกัณฑ์เทศน์ และวัสดุในการประกอบพิธีการทางพระพุทธศาสนา [ 1 ก.พ. 2562 ]จ้างจ้างเหมาบริการอาหารถวายพระภิกษุ จำนวน 9 ชุดๆละ 800 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.พ. 2562 ]จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ม.ค. 2562 ]จ้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารศูนย์ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ม.ค. 2562 ]จ้างปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลคอนสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ม.ค. 2562 ]จ้างเหมาทำอาหารแก่เด็ก เยาวชน คณะกรรมการจัดงานและแขกที่มาร่วมงาน โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2562 ]เช่าบริการเครื่องเสียง โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2562 ]จ้างค่าจ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่ เวทีกลางการแสดง และค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ม.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ชนะการประกวด,คณะกรรมการจัดงาน และวัสดุอื่นๆที่จำเป็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ม.ค. 2562 ]ซื้อค่าจัดซื้อของรางวัลการประกวดและกิจกรรมการแสดงเด็กและเยาวชน โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ม.ค. 2562 ]

   1      2     (3)     4      5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 10