หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประเภทประกาศ :
   
วิธีการจัดหา :
 


จ้างเหมาติดตั้งเครื่องทำน้ำเย็นพร้อมชุดอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ค. 2562 ]จ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2562 ]จ้างซ่อมปริ๊นเตอร์ Brother หมายเลข 416-53-0054 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มี.ค. 2562 ]จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มี.ค. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานกองสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มี.ค. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานกองวิชาการและแผนงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มี.ค. 2562 ]จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลข 416-53-0049 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มี.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มี.ค. 2562 ]ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มี.ค. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 10