ประเภทประกาศ :
   
วิธีการจัดหา :
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.6-003 ถนนจ้าวโง้ จำนวน 4 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 14 มี.ค. 2562 ]จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ 4 ประตู ทะเบียน กข 9846 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มี.ค. 2562 ]ซื้อซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารกลางวัน ประจำวันที่ 11 - 14 มีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มี.ค. 2562 ]ซื้อซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารกลางวัน ประจำวันที่ 11 - 15 มีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มี.ค. 2562 ]ซื้อซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารกลางวันประจำวันที่ 11 - 15 มีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มี.ค. 2562 ]ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารกลางวันประจำวันที่ 4 - 8 มีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2562 ]ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารกลางวันประจำวันที่ 4 - 8 มีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2562 ]ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารกลางวันประจำวันที่ 4 - 8 มีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.6-003 ถนนจ้าวโง้ จำนวน 4 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 ก.พ. 2562 ]ค่าจัดซื้อเครื่องไทยธรรม เครื่องกัณฑ์เทศน์ และวัสดุในการประกอบพิธีการทางพระพุทธศาสนา [ 1 ก.พ. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 8